Ana sayfa > Mesleki Eğitimler > MESLEKİ EĞİTİMLER

MESLEKİ EĞİTİMLER
MESLEKİ EĞİTİMLER

MESLEKİ EĞİTİM NEDİR?

Meslekî eğitim, bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran, iş dünyasına entegrasyonunu sağlayan eğitimdir. Örneğin, işi gereği yüksekte çalışma yapacak bir kişiye, iş güvenliği standartlarına uygun olarak yüksekte güvenli çalışma tekniklerinin, güvenlik ekipmanları kullanımının, acil durumlarda yapılması gerekenlerin öğretildiği eğitim bir mesleki eğitimdir. Benzer şekilde, gıda veya ilaç endüstrisinde çalışan bir kişi için kontaminasyon risklerini anlama, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini uygulama, kişisel hijyen kurallarına uyma ve ürün güvenliğini sağlama becerilerine yönelik verilen eğitim bir mesleki eğitimdir. Bu mesleki eğitimler, çalışanların işlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlarken hem bireyin hem de işyerinin verimliliğini artırır. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde, yapılacak olan işle ilgili mesleki eğitim alınması yasalar gereği zorunlu tutulmuştur.

MESLEKİ EĞİTİM BELGE ZORUNLULUĞU

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Bu kanunun 17. ve 30. maddelerine dayanılarak hazırlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”te;

MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

İlgili çizelge için; https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdfmevzuatNo=18581&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet onaylı mesleki eğitim belgesi almak isteyenler, Halk Eğitim Merkezleri'nden veya mesleki eğitimle ilgili üniversitelerle protokolü olan özel kurslardan bu belgeyi temin edebilirler. Kurumumuzun üniversiteler ile protokolü bulunmaktadır. Katılımcı, belgenin geçerliliğinden emin olmak için sorgulamasını ve doğrulamasını e-devlet üzerinden yapabilir.

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ İLE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AYRIMI NEDİR?

Mesleki Eğitim Belgesi, iş yerinde yapılacak olan işi esas alan bir sertifikadır. Katılımcı, belli bir meslekteki yeterliliğini bu belge ile ispatlayamaz. Mesleki eğitim belgesi olanlar, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu mesleklerde faaliyet gösteremeyebilirler. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu’nda zorunlu olarak belirtilen mesleklerde çalışacak olanların meslekte yeterliliklerini kanıtlamak için mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaçları vardır. EFORA Akademi olarak, firmanızda ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik gerekli MYK belgelerini edinmeleri hususunda da destek verebiliriz.