Ana sayfa > İlkyardım Eğitimleri > İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ

İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ
İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ

İLKYARDIM
İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade etmektedir.
MERKEZİMİZ
2022 yılında EFORA Akademi bünyesinde faaliyete geçen EFORA İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak hizmet vermektedir. Özel olarak tasarlanmış eğitim salonlarında Uygulamalı Temel İlkyardım ve Güncelleme Eğitimleri sunarak, acil durumlarda gereken müdahalenin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için katılımcılara en güncel bilgi ve becerileri sağlamaktadır.

İLKYARDIM EĞİTİM MEVZUATI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

İlkyardımcı bulundurması zorunludur.

Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimleri, firma çalışanlarınızın kazalarda veya hastalıklarda, ilkyardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla, İlkyardım Yönetmeliği ( 22.05.2002 / 24762 – 18.03.2004 / 25406 Tarih ve sayılı Resmi Gazete ) kapsamında düzenlenecektir.

Temel İlkyardım Eğitimleri, T.C. Sağlık Bakanlığı kriterleri doğrultusunda, Avrupa İlkyardım Eğitim Komitesi(FACE), Avrupa İlkyardım Eğitimleri Referans Merkezi(RC), Avrupa Resuscitation Konseyi(ERC), Uluslararası Resuscitation Uzlaşma Komitesi(İLCOR) ve Amerikan Kalp Derneği(AHA) 2012 yılı müfredatlarına göre verilmektedir.
EĞİTİM HAKKINDA

İlkyardım Eğitim Merkezimiz ulaşımın kolay olduğu merkezi bir nokta olan Gebze Fatih Devlet Hastanesi karşısındadır. Kurumumuzda 100 metre karelik eğitim salonu bulunmaktadır. Aynı anda 21 kişiye kadar eğitim verme kapasitesine sahiptir. Dinlenme salonu mevcuttur. Tüm ekipman ve dokümanlar kurumumuz tarafından öğrencilere verilmektedir.
5 ve üzeri kişi sayısı ve eğitim verilecek uygun alan bulunması durumunda firmanızda eğitim organizasyonu düzenlenebilmektedir. İlkyardım Yönetmeliği gereğince kişi başı 3.5 metre kare alan gerekmektedir. Kişi sayısı hesaplanırken eğitmenler de hesaba katılmalıdır. Her 7 öğrenciye 1 eğitmen eğitim vermektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi: Eğitime katılım zorunludur. Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitim sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan teorik ve pratik sınavı geçen katılımcılara, Sağlık Bakanlığı onaylı ve 3 yıl geçerli olmak üzere “İlkyardımcı Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.

İlkyardım Güncelleme Eğitimi: Eğitim 1 gün sürmektedir. Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra ilk üç ay içerisinde yenilenmelidir. Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre bu süreler içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.