Ana sayfa > İlkyardım Eğitimleri > İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi
İlkyardım Eğitimi

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade etmektedir.

2022 yılında EFORA AKADEMİ ile aynı çatı altında faaliyete başlayan EFORA İlkyardım Eğitim Merkezi, İlkyardım Eğitimleri için özel olarak tasarlanmış salonlarında Sağlık Bakanlığı onaylı Uygulamalı Temel İlkyardım ve OED'li Güncelleme Eğitimleri vermektedir.

ilkyardım Eğitimi Mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

İlkyardımcı bulundurması zorunludur.

 • Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimleri, firma çalışanlarınızın kazalarda veya hastalıklarda, ilkyardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla, İlkyardım Yönetmeliği ( 22.05.2002 / 24762 – 18.03.2004 / 25406 Tarih ve sayılı Resmi Gazete ) kapsamında düzenlenecektir.
 • Temel İlkyardım Eğitimleri, T.C. Sağlık Bakanlığı kriterleri doğrultusunda, Avrupa İlkyardım Eğitim Komitesi(FACE), Avrupa İlkyardım Eğitimleri Referans Merkezi(RC), Avrupa Resuscitation Konseyi(ERC), Uluslararası Resuscitation Uzlaşma Komitesi(İLCOR) ve Amerikan Kalp Derneği(AHA) 2012 yılı müfredatlarına göre verilmektedir.
 • Katılımcıların başarılı sayılarak sertifika alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgi ve beceri testlerinden %85 başarı seviyesine ulaşmaları gerekmektedir.
 • Sınav sonunda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.
 • Her katılımcıya iki defa sınav hakkı tanınmıştır. Belirtilen tarihlerde sınava girmeyen adaylar, sınav hakkını kaybetmektedir.

İlk yardım Eğitimi Hakkında 

 • Temel İlkyardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

  Süre: 16 Saat

  Yer: Eğitimler eğitimi talep eden kuruluşların eğitim salonlarında ya da “EFORA İlk Yardım Eğitim Merkezi” eğitim salonlarında yapılır.

  Kurum veya kuruluşlarda verilecek eğitimlerde eğitim salonları grup çalışmaları için uygun genişlikte olmalı ve yansıtma cihazı kurulabilmedir.

  Katılımcılar eğitimin bitiş gününden itibaren en geç otuz gün içinde sınava girmesi zorunludur. Otuz gün içinde sınava yazılıp katılmayan kişiler sınav hakkı talep edemeyecektir.(Bkz. İlkyardım Yönetmeliği Madde 22)

  Teorik ve uygulamalı sınavda başarı gösteren adaylara Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

 • Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

  Süre: 8 Saat

  Sertifika sürelerini doldurmuş (3 yıl) katılımcılara yönelik, ilkyardım eğitimlerini yenilemek amacıyla planlanmış ve düzenlenmiş bir programdır.

  Eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

  Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

  Güncelleme eğitimi yapılabilmesi için kişinin ilkyardımcı sertifikasının aslı bulunması gereklidir.

 • OED Eğitimi ( Otomatik Eksternal Defibrilatörü)

  Süre: 2 saattir.